Przyczyny zaparcia

zaparcia_przyczyny3[1]
Za­trzymajmy się na tych przyczynach , których zlikwidowanie zależy od nas

sa­mych.
♦ Główną i najczęściej spotykaną przyczyną jest nieprawidło­we odżywianie.

Składa się na to:

Przejadanie się,

Zbyt szybkie jedzenie, złe przeżuwanie pokarmu, połykanie zbyt dużych kawałków,

Nieprawidłowy dobór produktów: –   spożywanie nienaturalnych, rafinowanych pokarmów, pozba­wionych błonnika. Rafinowany pokarm nazywany jest „dietą złogową”, ponieważ został on pozbawiony wszystkich naturalnych fermentów, które ułatwiają trawienie pokarmu w układzie trawien­nym. Taki pokarm powoduje nagromadzenie klejopodobnych odpadów blokujących jelita i nie zapewnia niezbędnej dla pobu­dzenia perystaltyki objętości masy pokarmowej,

–   spożywanie dużej ilości kawy i herbaty, które hamują perystaltykę, jak również przesunięcie pokarmu w jelicie.

Nieprawidłowe łączenie pokarmów i jednocześnie spoży­cie dużej ilości różnych produktów w jednym posiłku, powodują­cych to, że jeden produkt przeszkadza trawieniu innego,

Nieprawidłowe spożywanie płynów. (w niewłaściwym czasie i niewystarczającej ilości). Ficie w czasie posiłku lub bezpośrednio przed nim albo bezpośrednio po nim gwałtownie zakłóca trawienie,

Nieprawidłowe przygotowanie pokarmów. Długotrwała obróbka termiczna zamienia pokarm w „martwy balast”, niszcząc nie­zbędne do trawienia enzymy jak również zawarte w nim witaminy i sole mineralne, co znacznie utrudnia przyswajanie tego pokarmu.

♦ Siedzący tryb życia, powodujący osłabienie mięśni, od któ­rych zależy motoryka jelita i osłabienie perystaltyki, co prowadź; do zatrzymania się pokarmu w układzie trawiennym, zaburzenia trawienia i dłuższego zatrzymania się ewakuacji odpadów

.♦ Czynniki psycho i neurogenne napięcie nerwowe, stres, lęki i inne negatywne emocje osłabiają perystaltykę i hamują wy­dzielanie soków trawiennych.

Ignorowanie i tłumienie „zewu natury” odruchowych parć na stolec prowadzi do zanikania odruchowego aktu defeka­cji. Odruch ten należy koniecznie wypracować na nowo. Musi­my przyzwyczaić nasz organizm do oddawania stolca regularnie, o określonej godzinie 2-3 razy dziennie, najlepiej po jedzeniu.

Nadużywanie lekarstw środków przeczyszczających, uspo­kajających, antybiotyków, sulfamidów. Łatwo jest uzależnić się od środków przeczyszczających. Jelito szybko przyzwyczaja się do solnych, jak i roślinnych środków przeczyszczających i przestaje pracować samodzielnie. Dlatego środki przeczyszczające zażywa­my tylko w sytuacjach wyjątkowych, sporadycznie. Antybiotyki i sulfamidy powodują zmianę flory bakteryjnej, której zawsze to­warzyszą procesy gnicia i fermentacji. Antybiotyki zaburzają wchła­nianie i trawienie pokarmu, odwodniają ścianki jelita, w związku z czym na ściankach powstają pęknięcia. Pęknięcia są zazwyczaj przyczyną przyklejania się mas kałowych do ścianek jelita, co za­kłóca perystaltykę i utrudnia ewakuację odpadów.

Jak widać, każdej z przyczyn powodujących zaparcia łatwo jest się pozbyć. Dalej, mówiąc o metodach leczenia i zapobiegania zaparciom szczegółowo rozważymy możliwości likwidacji każdej z tych przyczyn, lecz odżywiać się prawidłowo zacznijmy już dzisiaj, najpóźniej jutro.